HLR-kurser

Lär Dig rädda liv   images (1)

Varje år drabbas mellan 10.000 – 15.000 människor av plötsligt oväntat hjärtstopp. Av dessa överlever i dag c:a 8-10 procent. Skulle alla plötsliga, oväntade hjärtstopp defibrilleras inom 3 minuter visar flera studier att drygt 70 procent skulle överleva. För varje minut som går efter ett hjärtstopp utan en strömstöt från en hjärtstartare minskar chansen att överleva med 10 procent. Minuterna är livsviktiga, därför måste hjärtstartare spridas i samhället! Företag, föreningar, skolor, offentliga lokaler och platser bör skaffa en hjärtstartare!

Vår erfarenhet säger att en hjärtstartare på ett företag eller förening ofta blir “hängande på väggen” vid ett hjärtstopp om inte personalen fått en utbildning för att använda den. Vi utbildar och certifierar enligt riktlinjer från Svenska HLR rådet.

HLR-kurs vuxen med hjärtstartare, deltagare 5 -12 personer/ kurstillfälle tidsåtgång ca 2 timmar

samt HLR-kurs barn med hjärtstartare  (0 år till pubertet), deltagare 5-6 personer/ kurstillfälle

HLR-kurs med första hjälpen tar ca 3 timmar beroende upplägg.

524523d355

 

 

 

 

KURSER I HJÄRT-LUNGRÄDDNING (HLR) MED HJÄRTSTARTARE OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Utbildning i HLR och Första hjälpen är mycket bra och grundläggande utbildningar. Genom praktiska övningar och mycket träning ökar chansen att våga ingripa vid ett olycksfall. Istruktörerna är certifierade av Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning.

Både utbildning i HLR och Första hjälpen  på ett naturligt sätt. Varje år drabbas tusentals människor av olika akuta olycksfall. Utbildningen tar upp det mest grundläggande, hur man ska tänka och prioritera en skadad, hur man hjälper någon som satt i halsen, hur man gör agerar vid medvetslöshet och hur man stoppar blödningar. Instruktörerna har genomgått specialutbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning.
Utbildningsinnehåll
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i HLR för vuxna med hjärtstartare, Barn HLR med hjärtstartare och första hjälpen. Se utdrag nedan

  • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)    HLRkurs 2
  • Medvetande kontroll
  • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
  • Larm
  • Utföra hjärt-lungräddning
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Stoppa blödning
  • Förebygga cirkulationssvikt
  • Organisera och handla på en olycksplats
  • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner     HLRkurs barn2

Plats
Vi utför utbildningarna hos Er på plats.

Tid
Utbildningen omfattar ca 3-6 timmar beroende på önskat upplägg.

Pris
För företag och organisationer gäller offert. Ideella föreningar har möjlighet till rabatterat pris.
För plats på öppen utbildning för privatpersoner är priset från 650 kr per person inkl. moms.

Kontakta Elisabeth Fallai elisabeth@fallai.com eller på telefon 0721-633394

Alla kan rädda liv

För att kunna försöka rädda liv när någon har drabbats av plötsligt hjärtstopp, är det viktigt att ha en hjärtstartare till hands.

Lifepak CR2 är en av de bästa hjärtstartarna på marknaden. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst, var som helst. Därför är det viktigt att vem som helst ska kunna agera och ge omedelbar behandling. Lifepak CR2 har en användarvänlig design som gör att vem som helst kan kan hjälpa till i ett akutläge.

När någon drabbas försämras chansen till överlevnad avsevärt för varje minut som passerar utan behandling. Offentliga tillgängliga defibrillatorer är därför livsavgörande.

Med CR2 kan du rädda liv på ditt språk, en metronom och HLR-vägledning ställer in en effektiv takt och guidar dig genom hela processen. Volymen justeras automatiskt och detekterar bakgrundsbuller för att säkerställa tydliga anvisningar. I medicinska studier har CR2 blivit utnämnd till att ha snabbast defibrilleringstid.

Med CR2 kan du rädda liv. Kontakta Elisabeth Fallai elisabeth@fallai.com eller 0721-633394 för offert eller mer information.lifepak-cr2-battre-hjartstartare-2 lifepak-cr2-battre-hjartstartare