Biolog-ID Transfusion

BIOLOG® TRANSFUSION                                                                    rfid-transfusion-psl

Biolog-IDs unika RFID-koncept för hantering av blodprodukter.  Konceptet garanterar spårbahet, effektivitesering, hantering av blodprodukter från ven till ven.

Biolog® interactiva rapportering och övervakning av data tillför större säkerhet kring produktspårbarhet från blodtappning genom produkt processen till inleverans  i blodbanken.

lntegrering av Biolog® patentskyddade RFID lösning med ‘smarta’ kylar på sjukhuset förstärks  haemovigilans, spårbarheten och minskad felhantering.

Integreraing av Biolog® patenteskyddade RFID lösning i dagligt arbete genom hela försörjningskedjan kan signifikat  minska manuell hantering, effektivisera hantering och spara kostander.

  1. Säkra transfusioner
  2. Snabb ROI

För mer information kontakta Elisabeth Fallai på elisabeth.fallai@biolog-id.com eller telefon +46(0)721 633394unnamed